F a c i l i t y 24.CZ

Komplexní Zajištění Facility Služeb

články

Building Automation For Facilities Management Professionals: Best  practices, advice from the field, cost-saving strategies, education and  technologies from 2018

Outsoursing: Co to je a jaké je jeho využití ve firmě?

Hledáte způsoby, jak snížit náklady a zefektivnit svoji firmu bez toho, abyste museli obětovat kvalitu? Pokud ano, odpovědí může být outsourcing. Co je outsourcing a jak může společnostem pomoct dosáhnout jejich cílů?

outsoursing

Co je outsourcing?

Outsourcing je proces najímání externího poskytovatele na řízení a vykonávání určitých úkolů nebo služeb pro vaši firmu. Je to způsob, jak můžou společnosti snížit náklady, zvýšit efektivnost a získat přístup ke specializovaným odborným znalostem, na které nemusí mít vlastní zdroje.

Jinými slovy, outsourcing umožňuje společnostem přidělit a soustředit zdroje na své hlavní činnosti a ponechat vedlejší činnosti, jako jsou právní služby nebo marketingové kampaně, v rukou externích specializovaných odborníků. Tím se můžou výrazně snížit náklady na mzdy, benefity a materiály spojené s těmito činnostmi.

Kromě toho může podnikům pomoci rychle rozšířit činnost bez toho, aby se musely starat o nábor a čas nástupu.

Výhody outsourcingu

Outsourcing nabízí společnostem mnohé výhody:

● Úspora financí

Nejzřejmější výhodou outsourcingu je, že vcelku stojí méně než vykonávání všech prací ve vlastní režii. Pokud například zadáte práci jiné společnosti namísto toho, abyste zaměstnali zaměstnance, můžete snížit svoje režijní náklady.

● Soustředění se na jiné důležité věci

Outsourcing umožňuje společnostem soustředit své zdroje na důležitější úkoly. Například, jestliže už společnost má zaměstnance vývojáře, ale nemá nikoho, kdo by se specializoval na design UX, může se rozhodnout outsourcovat úkoly týkající se designu UX, aby se její vývojáři mohli soustředit na jiné projekty, které vyžadují jejich odborné znalosti.

● Nové kontakty a zručnosti

A navíc, outsourcing otevírá společnostem množství příležitostí k navázání spolupráce s odborníky v konkrétních oblastech a získání nových znalostí nebo poznatků, ke kterým by jinak neměly přístup. Prostřednictvím outsourcingu můžou podniky získat cenné informace o tom, jako fungují jiná odvětví a společnosti, a zároveň rozšířit své vlastní kompetence.

Vyplatí se i vám outsourcing?

Při rozhodování o outsourcingu je důležité promyslet si několik klíčových aspektů:

1. Náklady

Jedním z hlavních motivů pro společnosti, které chtějí využívat externí služby, je úspora nákladů. I když outsourcing může mít značné výhody z hlediska nákladů, je důležité podívat se i na další faktory:

  • náklady na obstarávání a materiál,
  • náklady na interní zdroje určené na řízení outsourcingu,
  • administrativní náklady spojené s vyhledáváním a hodnocením potenciálních partnerů.

2. Efektivita

Při posuzování, jestli zadat nebo nezadat činnost externímu dodavateli, by společnosti měly zvážit i to, či vybraný dodavatel dokáže nabídnout vyšší efektivnost, než jaké je možné dosáhnout interně. To zahrnuje hledisko zlepšení procesů, úspory z rozsahu, lepší přístup k technologiím a lepší řízení rizik. Efektivitu můžou zvýšit i takové faktory, jako jsou logistická řešení, zkrácení dodacích lhůt nebo jednoduše větší počet dostupných zdrojů.

3. Kvalita

Kontrola kvality by neměla jít stranou, když se společnosti rozhodnou pro outsourcing svých činností. Naopak, měla by být hlavním faktorem, který určuje, jak úspěšná nebo neúspěšná je spolupráce.

Před výběrem partnera se ujistěte, že má k dispozici správné zdroje a systémy na trvalé poskytování kvalitních produktů nebo služeb. V úvahu je třeba vzít certifikáty, jako je ISO 9001, a zavedené procesy na řešení problémů s kvalitou, které můžou vzniknout během výroby nebo dodávky.

Možnosti využití outsourcingu

V současné době se mnoho firem rozhoduje pro outsourcing některých svých činností, aby se mohly zaměřit na své hlavní obchodní aktivity a zvýšily efektivitu svých procesů. Jednou z možností outsourcingu je využití facility služeb, které zabezpečují provoz budov a zařízení, čistění a údržbu, správu bezpečnosti a podobně. 

Outsourcing facility služeb přináší mnoho výhod, včetně snižování nákladů a zvyšování kvality služeb, jelikož poskytovatelé facility služeb mají často specializované znalosti a zručnosti v těchto oblastech. Ale aby se zabezpečila úspěšná implementace této služby, je důležité pečlivě vybrat poskytovatele služeb a přesně definovat očekávané výsledky a zodpovědnosti.

Co jsou IoT senzory a jak můžou pomoci při facility managementu?

24 března 2023

Hledáte řešení automatizace ke zefektivnění svého podnikání? Senzory IoT můžou být přesně to, co potřebujete. V tomto článku vám povíme, co jsou to senzory IoT, na co se používají a jak můžou pomoci při správě vašich zařízení.

lot senzory

Co jsou IoT senzory?

Možná jste už slyšeli pojem internet věcí (IoT), ale setkali jste se i s pojmem IoT senzory?

Jde o malá zařízení, která dokážou měřit a analyzovat údaje v okolním prostředí. Prostřednictvím senzorů shromažďují údaje a následně je přenášejí přes internet, aby je mohla číst jiná zařízení nebo systémy. Díky tomu jsou ideální pro správu zařízení, protože můžou poskytnout celou řadu cenných informací.

Senzory internetu věcí mají různé podoby a velikosti, od bezdrátových čipů až po pokročilejší kamery. Umožňují správcům zařízení monitorovat jejich prostředí přesněji než kdykoliv předtím.

Díky propojení údajů v reálném čase z různých zdrojů do jednoho centrálního systému můžou správci zařízení získat přesný obraz o svých zařízeních. Na základě těchto informací můžou přijímat informovaná rozhodnutí o tom, jak nejlépe udržovat a provozovat své budovy.

Přínosy používání IoT senzorů

Senzory internetu věcí nabízejí mnoho výhod a přínosů těm, kteří hledají automatizační řešení pro své podnikání:

  • Jsou mimořádně všestranné a umožňují shromažďovat širokou škálu údajů, jako je teplota, vlhkost, intenzita světla atd. Kromě toho se dají použít k monitorování modelů používání a obsazenosti v reálném čase. Tyto údaje je možné využít k optimalizaci spotřeby energie a ke zlepšení efektivnosti správy zařízení.
  • Kromě toho jsou snímače IoT malé a praktické, snadno se instalují a vyžadují minimální údržbu.
  • Poskytují vzdálený přístup, takže můžete ovládat a monitorovat své zařízení odkudkoliv na světě. Díky těmto snímačům můžete monitorovat výkon všech zařízení z jednoho ovládacího panelu a upravovat jejich nastavení na dálku – ušetříte tak čas a zdroje, které by jinak šly na manuální údržbu.
  • Můžete též automatizovat úkoly, jako jsou kontroly stavu zařízení, aby se potenciální problémy odhalily dřív, než se stanou vážnými. A díky přístupu ke všem těmto údajům budete moci lépe plánovat dopředu a přijímat informovanější rozhodnutí o nákupu nebo modernizaci zařízení, cyklech údržby a dalších relevantních otázkách.

Všechny zmiňované výhody dělají z IoT senzorů stále atraktivnější možnost pro podniky, které chtějí automatizovat úkoly správy zařízení.

Automatická řešení nabízí i Atalian

Senzory internetu věcí se stávají stále důležitější součástí správy zařízení. Pomocí technologie IoT můžete na dálku monitorovat a ovládat své stroje, šetřit čas a peníze na údržbu a poskytovat poznatky založené na údajích s cílem zlepšit efektivnost a bezpečnost vašeho zařízení.

Ve společnosti Atalian taktéž věříme, že budoucnost správy zařízení spočívá ve využívání nejnovějších technologií, jako jsou například IoT senzory. Proto se snažíme našim klientům poskytovat kvalitní automatizované služby založené na této výkonné technologii. Díky tomu můžeme našim klientům pomoci snížit náklady a ušetřit čas, aby jejich podnikání probíhalo co nejplynuleji.

Možnosti jsou nekonečné a se společností Atalian můžete snadno implementovat tyto nejmodernější technologie a využít každou příležitost k optimalizaci vašeho zařízení.

Úklid budovy bez starostí: Pomozte si autonomním úklidovým robotem

20 února 2023

Úklid budovy může být časově i finančně náročný, ale díky pokroku v oblasti automatizace můžeme v dnešní době už i v tomto odvětví sáhnout po automatizaci: využít můžeme pomoci autonomních robotů. Podívejme se proto, jak dokážou autonomní roboti zefektivnit úklid a jak se dají programovat pro různé úkoly.

autonmni robot pro uklid

Automatizace nejen v běžných domácnostech

Mnohé domácnosti už považují robotický vysavač za běžnou součást, bez které se neobejdou. Sám se zapne, když odejdou do práce, vysaje, případně umyje podlahy v celém bytě a zpět se vrátí na svoje místo, kde si dobije energii.

Ani v profesionálním segmentu však automatizace nezaostává, ba naopak, stává se věrným pomocníkem při úklidu komerčních prostor a velkých budov. Autonomní roboti přitom nenahrazují lidské zaměstnance, ale pomáhají jim dělat práci efektivněji a kvalitněji.

Jak funguje autonomní úklidový robot?

Autonomní úklidoví roboti jsou navrženi tak, aby samostatně vykonávali úkoly jako například vysávání, čistění povrchů či umývání podlah. Jsou vybaveni senzory a technologiemi, které jim umožňují procházet budovou a vykonávat různé druhy úklidových úkolů. Senzory hlídají každý jeho pohyb a on zároveň neustále hlídá možné přiblížení se k překážce.

Programovací rozhraní robota je jednoduché a intuitivní, takže ho může používat každý. To znamená, že úklidový personál může robota programovat tak, aby splnil jejich konkrétní požadavky.

Jaké přínosy mají autonomní úklidoví roboti pro společnosti?

Úklid komerční budovy může představovat náročný proces, ale s pomocí autonomních úklidových robotů můžeme dosáhnout významného zefektivnění této činnosti.

Autonomní roboti jsou proto vynikající pomůckou pro úklidový personál, jelikož umožňují rychlejší a efektivnější úklid. Dají se snadno naprogramovat pro různé úkoly, například můžete nastavit robota tak, aby vysával v určitých časových intervalech nebo tak, aby čistil jen určité oblasti budovy.

Roboti navíc umožňují sledovat údaje o výkonu v reálném čase, umožňují správu čistění na základě údajů a statistik a poskytují relevantní důkaz o důkladném úklidu.

uklidovy robot autonmni

V jakých prostorách se nejvíc vyplatí využití autonomního robota?

Robot se nejlépe uplatní na místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Může jít například o open space kanceláře, supermarkety či obchodní centra. Robot je schopen uklidit jak podlahové plochy, tak i velké kobercové plochy, případně kombinaci obou.

Úklidoví roboti však najdou své uplatnění i ve skladech a provozech, které se věnují výrobě. V průmyslových prostorách používáme typ robotů, jejichž technologie dokáže plně respektovat pohyb v závodě. To znamená, že pokud se robot střetne s určitou překážkou, ať už jde o vysokozdvižný vozík nebo o jiného robota, jehož firma používá na výrobu, dokáže tuto překážku efektivně obejít a vyhnout se jí.

Využijte šanci zefektivnit úklid pomocí autonomních robotů

Autonomní úklidoví roboti jednoznačně představují budoucnost v oblasti údržby budov. Dokážou zefektivnit úklid, ulehčit práci úklidovému personálu a přispět k úspoře času i peněz. Různé programovací funkce dělají z těchto robotů univerzální nástroje, které můžou být využity k mnoha různým úkolům v rámci úklidu budov.

Pokud hledáte společnost, která využívá autonomní úklidové roboty a poskytuje profesionální úklidové služby, jste na správném místě. Společnost Atalian používá různé typy vysoce kvalitních autonomních robotů, které dokážou vykonat široké spektrum úkolů souvisejících s úklidem. Kontaktujte nás a nechte se přesvědčit o výhodách autonomních úklidových robotů při údržbě vaší budovy.

Jak by mělo vypadat optimální pracovní prostředí pro dobrou produktivitu?

17 března 2023

Zamýšlíte se někdy nad tím, jak by mělo vypadat ideální pracovní prostředí, které zaměstnance podnítí k lepší produktivitě a zároveň jim bude vytvářet vhodné a příjemné podmínky k práci? Podívejme se blíže na to, proč je optimalizace prostoru důležitá a jaké benefity může přinést.

optimalni pracovni prostredi

Výhody optimálního pracovního prostředí

Optimální pracovní prostředí je klíčové pro dosažení dobré produktivity a zdraví zaměstnanců. Podívejme se proto na hlavní výhody, které dobré pracovní prostředí svým zaměstnancům nabízí:

Zvýšená spokojenost zaměstnanců

Když se zaměstnanci cítí v práci pohodlněji a mají vytvořeny vhodné podmínky k práci, zvyšuje se i jejich spokojenost s prací. To vede k nižší fluktuaci zaměstnanců a vyšší výkonnosti.

Ohled na zdraví

Optimální pracovní prostředí může pomoci snižovat stres a zlepšit zdraví zaměstnanců. Správné osvětlení a ventilace můžou zlepšit kvalitu vzduchu v kanceláři a snížit riziko zdravotních problémů.

Lepší image společnosti

Díky optimálnímu pracovnímu prostředí můžete zlepšit celkový image vaší společnosti a její atraktivitu pro potenciální zaměstnance a zákazníky. Společnosti, které se starají o své zaměstnance, jsou obvykle víc respektovány a preferovány.

pracovni prostredi

Požadavky na pracovní prostředí

Vytvoření produktivního pracovního prostředí je víc než jen zabezpečení dobrého vybavení. Jde o celkové podmínky, které zaměstnancům umožňují pohodlně pracovat a spolupracovat, a to po psychické i fyzické stránce.

Pohodlný a efektivní pracovní prostor je možné vytvořit více způsoby. Zde je několik základních prvků, které je třeba zohlednit při snaze o ideální pracovní prostředí:

Kvalitní osvětlení a dostatek přirozeného světla

Přirozené světlo pomáhá snižovat únavu, což vede k vyšší produktivitě zaměstnanců. Jestliže však přirozené světlo není k dispozici, je důležité zabezpečit dobré umělé osvětlení, které využívá energeticky úsporné technologie.

Větrání a dobré proudění vzduchu

Čerstvý vzduch pomáhá lidem soustředit se a snižuje příznaky bolestí hlavy, alergií a jiných onemocnění způsobených špatnou kvalitou vzduchu ve stísněných prostorách.

Ujistěte se, že vaše kancelář má dostatečné větrání, jakož i účinné klimatizační nebo vytápěcí systémy, které se dají vhodně nastavit.

Dobrá organizace prostoru

Organizované pracoviště pomáhá maximalizovat produktivitu zaměstnanců tím, že jim ulehčuje rychlý přístup k potřebným nástrojům bez toho, aby v pracovním prostoru vznikal nepořádek nebo zmatek. To je důležité hlavně pro lidi, kteří se o pracovní prostor dělí s dalšími kolegy.

Čisté pracovní prostředí

Čistý pracovní prostor nejenže zvyšuje produktivitu, ale podporuje i lepší zdraví zaměstnanců tím, že snižuje šíření bakterií, alergenů a prachových částic. Investujte do spolehlivých služeb v oblasti zařízení, aby byl prostor vždy uspořádaný, čistý a hygienický.

Facility management

Facility management je komplexní služba, která se postará o to, aby byly vaše pracovní prostory atraktivní a efektivní pro zaměstnance, a aby zanechávaly dobrý dojem u potenciálních klientů.

Zahrnuje množství služeb, které tak už nebudete muset spravovat sami: od technické správy budov, přes nastavení klimatizace či osvětlení až po kompletní technický audit.

Facility služby od společnosti Atalian poskytují řešení šitá na míru, která zabezpečí, že vaše pracoviště bude čisté a efektivní, takže se budete moci soustředit na to, co je důležité – na dosahování svých cílůObraťte se na naše specialisty a poraďte se s nimi o řešeních, která se vyplatí aplikovat do vaší společnosti.

© 2023 F a c i l i t y 24.CZ

Šablona od Anders Norén